REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

INFORMACJA O FIRMIE

Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem swiatpojemnikow.pl/sklep prowadzony jest firma Świat Pojemników Spółka z o.o. z siedzibą w Komornikach przy ul. Poznańskiej 73, 62-052, Komorniki, KRS: 0000375711 NIP 7831665496, REGON 304648018, zwany dalej Sklepem.

DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

OFERTA, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Realizacja sprzedaży w sklepie internetowym swiatpojemnikow.pl/sklep, odbywa się według niniejszego regulaminu.

 2. Osoba dokonująca zakupu w sklepie nazywana jest w dalszej części regulaminu Klientem.

 3. Sklep prowadząc działalnością gospodarczą dokonuje sprzedaży towarów.

 4. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

 5. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja
  w koszyku. Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

 6. Oferta prezentowana na stronie Sklepu jest ofertą handlową. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Klienta, co następuje poprzez złożenie oraz opłacenie zamówienia.

 7. Złożenie przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzone przez Sklep poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez klienta. 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚCI

 1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest wypełnienie przez Klienta wszystkich niezbędnych pól formularza adresowego. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. takich, które nie zawierają danych niezbędnych do potwierdzenia zamówienia, jak np. nr telefonu czy adres e-mail lub też w przypadku, gdy dane te zawierają błędy, uniemożliwiające realizację.

 2. Termin realizacji zamówienia podawany jest indywidualnie, w zależności od zamówionych towarów.

 3. Dostawa towaru jest możliwa wyłącznie na terenie Polski.

 4. Możliwe sposoby płatności:

 • gotówka (odbiór osobisty)

 • pobranie

 • przelew bankowy

 • płatność online (Fiservice)

 1. Dostępne są następujące sposoby dostawy:

 • odbiór osobisty,

 • przesyłka kurierska ( Poczta Polska, Pocztex, DPD

 • przesyłka paletowa ( Poczta Polska, PEKAES)

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnego dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon lub dokonania dodatkowych ustaleń.

 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie Faktur oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz Faktur Korygujących drogą elektroniczną poprzez wysłanie maila na adres biuro@swiatpojemnikow.pl. Faktury VAT oraz Faktury korygujące VAT przesłane na adres mailowy podany podczas składania zamówienia uznaje się za skutecznie doręczone.

ODBIÓR TOWARU, ZWROT TOWARU

 1. Zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań.

 • W przypadku, gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia, tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.

 • O wyżej wymienionej sytuacji proszę powiadomić sprzedawcę emailem na adres biuro@swiatpojemnikow.pl

 • W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. Niespisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.

 1. Konsument ma prawo do dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni.

 • Formularz zwrotu towaru znajduje się w załączeniu maila z potwierdzeniem zamówienia.

 • Formularz zwrotu towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@swiatpojemnikow.pl

 • Zwracany towar nie może nosić śladów zużycia czy zniszczenia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego. 

 • Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient.

 • Towar należy odesłać na adres: Świat Pojemników Sp. z o.o., ul. Poznańska 83, 62-052 Komorniki

 • Prosimy przed odesłaniem towaru skontaktować się ze Sklepem. Pozwoli to na ustalenie właściwej procedury zwrotu.

 • Klient nie ma prawa zwracać towaru, który został wyprodukowany pod indywidualne na jego zamówienie.

 • Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu kupującemu dokonanych przez niego płatności w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy

Zwrotowi nie podlegają:

 • Zamówienia indywidualne – produkty tworzone według projektu klienta lub produkty z katalogu zmodyfikowane na prośbę klienta np. ze zmodyfikowanymi wymiarami podanymi przez klienta, malowane

 • Produkty zużyte, zniszczone oraz noszące ślady montażu.

 • Produkty zakupione z fakturą VAT.

REKLAMACJE

 1. Jeśli Klient zauważy, że produkt, który otrzymał posiada wady techniczne, jakościowe lub inne powstałe podczas dostawy, ma prawo do złożenia reklamacji.

 2. Reklamacje mogą być składane poprzez wysłanie wiadomości email na adres biuro@swiatpojemnikow.pl

 3. Sklep ma obowiązek rozpatrzyć reklamację konsumenta w ciągu 14 dni, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta. 

 4. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie kupującemu wskazany, proponowany przez Sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) – w takim przypadku Sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji Kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

 5. Przy odbiorze bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku, gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy spisać w obecności kuriera protokół szkody (odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej) i nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. 

 6. Informujemy, że dla kupujących niebędących konsumentami, sprzedawane przez nas przedmioty objęte są całkowitym wyłączeniem z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym.

DANE OSOBOWE 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Świat Pojemników Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Poznańskiej 83 w Komornikach, 62-052. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

 2. Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówienia.

 3. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

 4. Podane przez Kupującego podczas składania i celu realizacji zamówienia dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie.

Koszyk
Brak produktów w koszyku.
Powrót do sklepu